Kort

Grundejerforeningen Øvænget dækker Samsøvej (29 parceller) og Tunøvej (36 parceller)

- beliggende Skovby, 8464 Galten